ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Από Δευτέρα-Σάββατο ,17.00-21.00 μ.μ.(όλες οι ηλικίες)

Σε έναν όμορφα διαμορφωμένο χώρο με πολλές δυνατότητες για ψυχοκινητικό αλλά και δημιουργικό παιχνίδι μια παιδαγωγός θα απασχολεί και θα προσέχει τα παιδιά μας.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *